La polifacetica obra de Basterretxea, abstracta y polémica.

La polifacética obra de Basterretxea, abstracta y polémica.